After work

Tips på en lyckad företagsfest

Den största delen av ens vakna tid under vardagarna spenderas tillsammans med arbetskamrater. Därtill förväntas man som arbetskamrat emellanåt delta i olika evenemang och festligheter tillsammans med kollegorna från jobbet. Om man är ansvarig för att anordna en sådan tillställning finns det flera saker att tänka på så att det inte blir ett fiasko som spiller över till ordinarie arbete.

After Work

Det största felet som begås när en after work anordnas är antagandet att kollegorna på jobbet faktiskt känner varandra. Man kan jobba sida vid sida med någon under många år och egentligen inte ha den blekaste aningen om hur den andres familj ser ut eller vad kollegan har för hobby. Därför är det en god idé att förbereda olika typer av lekar som gör att man kan lära känna varandra bättre. Ett tips är att innan festen begära in att kollegorna lämnar in några personliga fakta om sig själva som sedan omvandlas till en tipsrunda. Det kan även vara kul att se hur mycket man känner till varandras kontor genom att låna en sak från varje persons skrivbord och så ska alla gissa vem saken tillhör. Det kan också vara skoj att förbereda olika lekar som gör att man kommer nära varandra som att dela upp i lag och låta dem tävla genom att stampa ut ballonger i olika färger. Det finns en oändlig variation på lekar som kan vara passande men kom ihåg att respektera om någon inte vill delta i lekarna och att kollegan inte ska behöva förklara varför han eller hon inte vill delta.

När det kommer till att anordna en after work är det vanligt att det är alkohol med i bilden, det hör nästan till. Det gäller att komma ihåg att alla inte vill eller kan dricka alkohol och att det bör finnas alkoholfria alternativ för dessa personer.