Fixa inbjudningarna

När man skall kalla in till fest så måste man göra ett val, hur skall man bjuda in folk. För även om allt mer blir digital så är inte valet av inbjudningsform specielle självklar. 

Sms

Om det är något enklare som man planerar så kan man utan problem bjuda in gästerna via telefonen. Att ringa för att boka tiden är bra men då är det lätt att tiden glöms bort. Ett sms brukar få ligga  kvar i telefonen och går därför enkelt att referera till om man blir osäker på vilken tid som var sagd.

Facebook

Facebook har med sin evenemang och inbjudningar gjort det enklare än någonsin att bjuda in människor till sin fest, tjänsten har dock vissa problem. Trots att så gott som alla idag har Facebook så är det inte säkert att alla använder det tillräckligt ofta för att de skall hinna se det inom en rimlig tid. Det andra problemet är att event och inbjudningarna är så flitigt använda att din fest helt enkelt kan drunkna i havet av andra inbjudningar och helt missas. Även om detta inte händer så kan det vara svårt att få svar från alla då det hela helt enkelt inte känns tillräckligt personligt.

Inbjudningskort

Ett fysiskt inbjudningskort är utan tvekan det effektivaste sättet att locka besökare till sin fest. Det hela tar självklart lite mer tid och kostar lite mer pengar än de ovan nämnda alternativen, men det är även det som gör att det känns lite mer speciellt för mottagaren.